Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Ambiance & Beauty

Ambiance & Beauty waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en Ambiance & Beauty zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Ambiance & Beauty respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar websites, producten en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uitsluitend geautoriseerde personen binnen Ambiance & Beauty hebben toegang tot de persoonsgegevens. Ambiance & Beauty neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ambiance & Beauty via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan.

Heeten, 25 MEI 2018

 

  1.  PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Ambiance & Beauty kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ambiance & Beauty of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ambiance & Beauty geeft achtergelaten.

Ambiance & Beauty kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-             Uw Naam (*)

-             Uw telefoonnummer (*)

-             Uw e-mailadres (*)

Deze gegevens moeten verplicht (*) ingevoerd worden op de website, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de juiste gegevens hebben om u te kunnen bereiken.

Ambiance & Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Ambiance & Beauty maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

  1. WAAROM AMBIANCE & BEAUTY GEGEVENS NODIG HEEFT

Ambiance & Beauty verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail ) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Ambiance & Beauty uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een behandeling en producten en/of u te informeren over wijzigingen van behandelingen en/of u heeft aangegeven dat u een nieuwsbrief wilt ontvangen.

 

  1. HOE LANG AMBIANCE & BEAUTY GEGEVENS BEWAART

Ambiance & Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt worden u gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

 

  1. DELEN MET ANDEREN

Ambiance & Beauty verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor;

  • de uitvoering van een overeenkomst met u
  • of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

  1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Ambiance & Beauty worden noodzakelijke/ functionele cookies geplaatst en worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd. Dit wordt gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ambiance & Beauty gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens bevatten geen informatie over u persoonlijk
Wat wordt bijgehouden; hoeveel bezoekers, geografische herkomst, pagina’s, apparaten, verkeersbronnen, zoekmachines, landen en totalen, datum, views en views per bezoeker.

 

  1. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marjon@ambiance-beauty.nl

Ambiance & Beauty zal zo snel mogelijk, zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ambiance & Beauty verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ambiance & Beauty op via

marjon@ambiance-beauty.nl

https://www.ambianceenbeauty.nl is een website van Praktijk Ambiance & Beauty - Marjon Ruiter

Postadres onderaan deze pagina

 

  1. PRIVACY BELEID VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Ambiance & Beauty zijn verbonden. Ambiance & Beauty aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Ambiance & Beauty adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

 

  1. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze onlinedienst wijzigt of wetgeving verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen belangrijke wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Ambiance & Beauty is als volgt te bereiken:

Postadres: Heraver 30 Heeten

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  08215596

Telefoon: 06-57974606

E-mailadres: marjon@ambiance-beauty.nl

 

Contactpersoon:
Marjon Ruiter

 

 

Bijlage geïntegreerde diensten op de website

Facebook

Automatische login en advertenties

Jouwstats

Automatische login